jsme vždy Vaším partnerem
v řadě obchodních i životních situací
více

advokátní kancelář

JUDr. Taťány Přibilové a Mgr. Michala Přibila.

Komplexnost

Naše služby pokrývají téměř všechny právní oblasti, zejména pak právo obchodní, občanské, rodinné, pracovní, trestní, správní, směnečné právo a právo k nemovitostem.

Kvalita služeb

Klademe důraz na kvalitu služeb a individuální přístup k našim klientům. Spolupracujeme s osvědčenými notáři a exekutory.

Diskrétnost

Samozřejmostí je pro nás diskrétnost. Pokud se obrátíte na naši kancelář, budeme se snažit Vaši důvěru nezklamat.

pracujeme pro vás

Jsme advokátní kanceláří s více než 20 letou tradicí poskytující právní služby v Kopřivnici.
Při poskytování právních služeb klademe důraz na kvalitu a osobní přístup ke klientovi.

JUDr. Taťána PřibilováVystudovala Právnickou fakultu univerzity J. E. Purkyně v Brně v roce 1983. Doktorát získala na této fakultě v roce 1986. V advokacii působí od roku 1992.

Specializace
obchodní právo, korporátní právo, pracovní právo, právo rodinné, rozvody.

Mgr. Michal PřibilVystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2007. V advokacii působí od roku 2007 jako advokátní koncipient a od roku 2011 jako advokát.

Specializace
obchodní právo, vymáhání pohledávek, vypořádání společného jmění manželů, trestní právo, směnečné právo.

veritas super omnia vincit pravda nade vším vítězí

služby

Poskytujeme níže uvedené služby

 • právní poradenství
 • vedení komplexní právní agendy podnikatelských subjektů
 • sepis a úprava smluv
 • příprava a sepis listin o převodu vlastnického práva k nemovitostem včetně ověřování podpisů a zastoupení v řízení před katastrálními úřady
 • sepisování žalob, opravných prostředků a jiných soudních podání
 • zastupování před soudy v civilním i trestním řízení
 • zastupování před správními orgány
 • advokátní úschova peněžních prostředků
 • sepisování právních stanovisek a právních rozborů

v následujících právních oblastech

Věcně právní oblast - vlastnictví, spoluvlastnictví
Společné jmění manželů
Odpovědnost za škodu
Ochrana osobnosti
​Exekuce
Dědické právo
Závazkové právo, smlouvy
Vymáhání pohledávek
Převody nemovitostí
Zástavní právo, věcná břemena
Nájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Obchodní závazkové vztahy, smlouvy​, náhrada škody​
Vymáhání pohledávek
Zakládání obchodních společností a družstev /včetně zápisu do obchodního rejstříku/
Provádění změn v obchodních společnostech a družstvech
Organizace valných hromad obchodních společností
Ppřevody obchodních podílů
Rozvod manželství – sporný rozvod i tzv. rozvod dohodou​ včetně vypořádání majetku​
Úprava poměrů mezi rodiči a dětmi pro dobu ​před i po rozvodu
Výživné
Pracovní úrazy
Neplatnost výpovědi/okamžitého zrušení pracovního poměru
Odpovědnost za škodu
Řešení tzv. osobního bankrotu (oddlužení)
​Návrhy na prohlášení konkursu
Přihláš​ování í pohledávek do insolvenčního řízení
Incidenční spory
Správní řízení
Správní soudnictví
Přestupkové řízení
Sepis a právní posuzování směnek
Uplatňování směnek v soudním řízení​
Obhajoba ve všech stádiích trestního řízení
Zastupování poškozených
Trestné činy v dopravě​ (dopravní nehody)

ceník

Veškeré ceny jsou ryze individuální v závislosti na náročnosti a okolnosti případu.
U podnikatelů, s nimiž spolupracujeme dlouhodobě, je ideální řešení formou měsíčního paušálu.


Ceny se sjednávají

 • v hodinové sazbě,
 • za provedené úkony právní služby,
 • paušální sazbou za celý případ či
 • podílovou odměnou.​

adresa

Kadláčkova 894
742 21 Kopřivnice
Česká republika

kontakt

Tel.: 556 821 508
Mob.: 608 767 453
Fax: 556 840 439
info@ppadvokati.cz

zastihnete nás

Pondělí – Čtvrtek
8 - 11 hod, 13 - 16 hod
Pátek
8 - 11 hod

Po předchozí domluvě lze sjednat schůzku i v jiném čase.

napiště nám on-line

Sjednejte si schůzku nebo nás kontaktujte s jakýmkoliv dotazem